Góc trái tim

Đã yêu thì đừng sợ sai người, càng đừng sợ muộn!
Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất
Vì cuộc đời mỗi người chỉ có một, nên hãy sống hết mình!