HaLimMovie 5.0 change logs

Thêm công cụ tạo token facebook trong admin dashboard

Thêm trình quản lý tập phim chuyên nghiệp
Thêm tính năng import hàng loạt tập phim theo danh sách có sẵn
Loại bỏ trình quản lý tập phim cũ trong mục soạn thảo bài viết
Hiển thị lượt xem riêng biệt theo ngày, tuần, tháng, năm

Bo tròn các button, input trên header

Thêm các thể loại phụ trong widget

Thêm tính năng ghi nhớ thời gian xem dở tập phim của người dùng, hiển thị popover với tùy chọn xem tiếp hoặc phát lại từ đầu khi truy cập lần sau

Step 1:

Step 2: