HaLimMovie 5.0 change logs (click vào dấu + để xem chi tiết)

Thêm công cụ tạo token facebook trong admin dashboard

Hỗ trợ getlink video private của facebook

Getlink video từ nhóm kín, nhóm bí mật, fanpage không đăng trang, video ở chế độ nháp trên fanpage hoặc video upload lên profile, có thể thêm nhiều token để getlink, mỗi token là 1 tài khoản upload, không giới hạn số lượng token có thể thêm vào

Thêm trình quản lý tập phim chuyên nghiệp
Thêm tính năng import hàng loạt tập phim theo danh sách có sẵn
Loại bỏ trình quản lý tập phim cũ trong mục soạn thảo bài viết
Hiển thị lượt xem riêng biệt theo ngày, tuần, tháng, năm

Bo tròn các button, input trên header

Thêm các thể loại phụ trong widget

Bỏ sidebar widget trong mục tin tức
Thêm tính năng phân trang cho tập phim đối với các phim dài tập

Thêm tùy chọn số lượng tập phim hiển thị trên trang

Thêm nút sửa tập phim trong danh sách phim và mục báo lỗi phim

Sửa lỗi đánh giá phim trên iOS, thay đổi cách hiển thị phần đánh giá

Sửa lỗi thay đổi đường dẫn thể loại, năm sản xuất, quốc gia trong phần lọc phim
Thêm bộ lọc theo năm sản xuất, quốc gia trong mục danh sách phim

Thêm tùy chọn bật, tắt dropdown menu khi hover chuột trong Theme Options
Sửa responsive item và lỗi player trên Smart TV
Sửa lỗi phụ đề không chạy trên các link dự phòng
Thêm tùy chọn thay đổi vị trí logo trên player trong Theme Options

Thêm tùy chọn tự động ẩn logo cùng với thanh điều khiển của player
Nâng cấp jwplayer 7 lên 8.1 kèm license key, sửa đổi nền màu tối qua trong suốt trên thanh điều khiển
Thêm tính năng ghi nhớ thời gian xem dở tập phim của người dùng

Thêm tính năng ghi nhớ thời gian xem dở tập phim của người dùng, hiển thị popover với tùy chọn xem tiếp hoặc phát lại từ đầu khi truy cập lần sau

Thêm tùy chọn chèn quảng cáo trong player (hỗ trợ Vast, Google IMA)

Step 1:

Step 2:

Tối ưu hiệu năng và sửa các lỗi nhỏ khác